Momenteel bieden wij geen Hadj-pakketten aan!

Algemene informatie over de Hadj

De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Het is een vorm van aanbidding die een moslim met zijn geld en lichaam uitvoert. Het woord Hadj komt van ‘zich richten naar, een persoon of een plaats vaak bezoeken’. Als islamitische term staat het woord ‘Hadj’ voor het bezoeken van Mekka op een bepaalde tijd, waar volgens bepaalde voorschriften de staat van Ihraam wordt aangenomen, waarna een zevenvoudige omgang om de Kaaba wordt gemaakt en verschillende religieuze rituelen volgen. Degene die deze bedevaart volbrengt wordt ‘hadji’ genoemd.

De Hadj is in het negende jaar van de islamitische kalender verplicht gesteld (fardh). De Hadj is verplicht volgens de Koran en de Soenna, alle moslims ondersteunen deze visie. In de Koran zegt Allah: “... En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” (Soerah Ali Imran (3), Aya 97). Bovendien heeft de Profeet (s.a.v.) gezegd dat de Hadj een van de vijf zuilen van de Islam is, en heeft hij de Hadj zelf ook uitgevoerd en aan zo aan de moslims geleerd wat de rituelen zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden.

De Hadj is een vorm van aanbidding die teruggaat tot de profeet Ibrahim (a.s.) De Koran en Hadith vertellen ons over de Hadj van Ibrahim (a.s) en zijn oproep aan de mensen om de Hadj uit te voeren (Soerah Al-Hadj, Aya 27/28)

Beschikbare Reizen

Meest gestelde vragen

Hadj
1

Wat is de Hadj?

Het woord Hadj komt van ‘zich richten naar, een persoon of een plaats vaak bezoeken’. Als islamitische term staat het woord ‘Hadj’ voor de bedevaart naar Mekka in bepaalde maanden, volgens bepaalde voorschriften en de staat van Ihraam aannemen, waarna een zevenvoudige omgang om de Kaaba wordt gemaakt en verschillende religieuze rituelen worden gevolgd. Degene die deze bedevaart volbrengt wordt ‘hadji’ genoemd.2

Waarom wordt de Hadj verricht?

De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Het is een vorm van aanbidding die een moslim met zijn geld en lichaam uitvoert. Alle moslims die het zich financieel kunnen veroorloven zijn verplicht om een keer in hun leven de Hadj te verrichten. Allah zegt in de Koran: “... En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” (Soerah Ali Imran (3), Aya 97). Bovendien heeft de Profeet (s.a.v.) gezegd dat de Hadj een van de vijf zuilen van de Islam is, en heeft hij de Hadj zelf ook uitgevoerd en aan zo aan de moslims geleerd wat de rituelen zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden.

3

Voor wie is de Hadj een religieuze verplichting?

Het verrichten van de Hadj is een religieuze verplichting voor alle moslims die hier toe in staat zijn, dat wil zeggen de moslims die gezond en rijk genoeg zijn om zo een reis te maken. Zowel mannen als vrouwen die in staat zijn om de Hadj te verrichten zouden dit zo snel mogelijk moeten doen. Het wordt afgeraden om wanneer je in staat bent de Hadj te verrichten dit uit te stellen omdat er een kans bestaat dat de Hadj door verschillende redenen, zoals ziekte of overlijden, niet meer verricht kan worden.

4

Tijdens welke maanden wordt de Hadj verricht?

De maanden Shawwal en Dhul Qa’dah en de eerste tien dagen van de maand Dhul Hidja van de islamitische kalender zijn de vastgestelde maanden waarin de Hadj kan worden verricht. Dit komt doordat het verplicht is om de staat van Ihraam in deze periode aan te nemen. Als het niet lukt om binnen deze maanden de staat van Ihraam aan te nemen moet men de Hadj met een jaar uitstellen.

Hiernaast is overgeleverd dat de Profeet (s.a.v) zei: “Als de Ramadan is gekomen, verricht dan de Oemrah, want de Oemrah tijdens Ramadan staat gelijk aan de Hadj (qua beloning).”

...En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan... (Soerah Ali Imran (3), Aya 97)

5

Wat zijn de voorwaarden voor het volbrengen van de Hadj?

Degene die de Hadj wil volbrengen moet gezond zijn, niet belemmerd zijn door gevangenschap of een verbod om naar het buitenland te reizen. Degenen die door ziekte of ouderdom niet gezond genoeg zijn om de reis naar de Mekka of de Hadj zelf te verrichten zijn niet verplicht om de Hadj te volbrengen.

6

Wat is het verschil over Hadj en Oemrah?

De Oemrah is het bezoeken van Mekka op een willekeurig moment, dus niet per se in de vastgestelde maanden, en tijdens dit bezoek in de staat van Ihraam een zevenvoudige omgang om de Kaaba maken en verschillende religieuze rituelen volgen. De Hadj wordt in een bepaalde tijd verricht. Deze tijd zijn de maanden Shawwal en Dhul Qa’dah en de eerste tien dagen van de maand Dhul Hidja van de islamitische kalender. In deze maanden kan de Hadj met of zonder Oemrah worden verricht.

7

Is het mogelijk om het verrichten van de Hadj te vervangen met het geven van Sadaqa (aalmoes)?

Degene die de Hadj wil volbrengen moet gezond zijn, niet belemmerd zijn door gevangenschap of een verbod om naar het buitenland te reizen. Degenen die door ziekte of ouderdom niet gezond genoeg zijn om de reis naar de Mekka of de Hadj zelf te verrichten zijn niet verplicht om de Hadj te volbrengen.

8

Is het juist om de Hadj te verrichten met behulp van een lening?

De Hadj is verplicht voor een moslim die gezond en rijk genoeg is om de Hadj te verrichten. Dit betekent dat degenen die niet genoeg geld hebben voor het verrichten van de Hadj hier niet verplicht toe zijn, daarom is het nemen van een lening voor het verrichten van de Hadj niet nodig. In het geval dat iemand de Hadj toch verricht met behulp van een lening is de Hadj van deze persoon wel geldig en heeft hij of zij de verplichting van de Hadj volbracht. Het wordt daarentegen wel aangeraden aan degenen die zeker weten dat ze de lening zullen kunnen terugbetalen de Hadj zo snel mogelijk te verrichten met behulp van een lening.

9

Some title

Some description

Contact formulier

contact

Contactgegevens

Adres:

Wiltzanghlaan 29, 1055 KE Amsterdam