Oemrah
Hadj
Vliegticketverkoop
Beschikbaar
Oemrah Oktober 2024
"De mensen die de Hadj en Oemrah verrichten zijn de gasten van Allah. Als zij iets van Hem vragen komt Hij ze tegemoet. Als zij vragen om vergiffenis vergeeft Hij hen." - İbn Mâce, Menâsi...
Informatie over Hadj
Hadj
"De mensen die de Hadj en Oemrah verrichten zijn de gasten van Allah. Als zij iets van Hem vragen komt Hij ze tegemoet. Als zij vragen om vergiffenis vergeeft Hij hen." - İbn Mâce, Menâsi...
Informatie over Vliegticketverkoop
Vliegticketverkoop
Gül Reizen heeft 20 jaar ervaring in het aanbieden van reizen. Wij werken samen met betrouwbare maatschappijen zoals Turkish Airlines, Onur Air, Corendon en Pegasus. Naast het zorgen voo...

Ervaring

Gül Reizen heeft sinds 1986 ervaring opgebouwd in het organiseren van Hadj en Oemrah reizen en biedt u hiermee de beste service.

#1

Gül Reizen is het eerste reisbureau dat onafhankelijk van andere instellingen of organisaties Hadj en Oemrah reizen organiseert.

Missie

Gül Reizen heeft zich bij het organiseren van Hadj en Oemrah reizen spirituele winst tot doel gesteld.

Visie

Wij zien het als een bindende religieuze verplichting om ons tijdens de reis te houden aan de beloftes die wij maken tijdens de boeking.

Meest gestelde vragen

1

Wat is Oemrah

Het woord Oemah betekent bezoeken. Het verrichten van de Oemrah betekent het bezoeken van Mekka buiten de vijf vastgestelde dagen van de Hadj. Hier verricht men in staat van Ihraam de Tawaaf, de Sa’y, en wordt het haar afgeschoren of geknipt.

2

Wanneer wordt de Oemrah verricht?

Er is geen vastgestelde periode voor het verrichten van de Oemrah. Het kan op elk moment in het jaar, maar staat bekend als extra deugdzaam in de maand Ramadan. Abu Hurayra heeft overgeleverd dat de Profeet (s.a.v) heeft gezegd: “De Oemrah die door een andere Oemrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de Hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.”

3

Wat zijn de oordelen over Oemrah?

De Oemrah is een soenna muakkadah. Er zijn ook veel geleerden die zeggen dat Oemrah voor degenen voor wie de Hadj verplicht is sterk aanbevolen is.

4

Wat zijn de deugden van de Oemrah?

De Hadj en de Oemrah zijn een vorm van aanbidding die we net als alle andere vormen van aanbidding alleen voor de tevredenheid van Allah verrichten. Er is overgeleverd dat de Profeet (s.a.v) zelf vier keer op Oemrah is geweest en dat hij over de Oemrah heeft gezegd: “De Oemrah die door een andere Oemrah opgevolgd wordt, doet de zonden tussen de twee vergeven en er is geen andere beloning voor de Hadj die (door Allah) aanvaard is, dan het paradijs.”

Hiernaast is overgeleverd dat de Profeet (s.a.v) zei: “Als de Ramadan is gekomen, verricht dan de Oemrah, want de Oemrah tijdens Ramadan staat gelijk aan de Hadj (qua beloning).”

...En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan... (Soerah Ali Imran (3), Aya 97)

5

Hoe wordt de Oemrah uitgevoerd?

  • Voor de Mikaat grensgebieden neemt men de staat van Ihraam aan en spreekt men de intentie uit om de Oemrah te verrichten.
  • Terwijl de talbiyah, takbir, tahlil en salawat worden uitgesproken betreed men de Masjid al-Haram. De Tawaaf wordt uitgevoerd.
  • Tijdens de Tawaaf worden Iztiba* en tijdens de eerste drie omgangen Ar-Raml* uitgevoerd.
  • Na het verrichten van het Tawaaf gebed gaat men de Sa’y uitvoeren: heen en weer rennen tussen de bergen as-Safa en al-Marwa
  • Hierna wordt het haar afgeschoren of geknipt en de staat van Ihraam verbroken. Dan is de Oemrah afgelopen.
  • Bij de Oemrah wordt er geen bezoek gebracht aan Arafat, Mina, Mazdalifah en is er geef afscheidstawaaf.

İztibâ:Een hoek van de Rida onder de rechter oksel door over de linkerschouder slaan. Zo worden de rechterschouder en arm ontbloot. Dit is soenna tijdens de Tawaaf waarbij ar-Raml wordt uitgevoerd. Na de Tawaaf wordt de schouder weer bedekt, en de salaat wordt met bedekte schouders uitgevoerd.Ar-Raml: Tijdens de eerste drie rondes van de Tawaaf versnellen de mannen hun pas door kleine stappen te nemen en worden de schouders geschud. Het is Soenna om bij een Tawaaf waarop de Sa’y volgt ar-Raml uit te voeren.

6

Wat is het verschil tussen Hadj & Oemrah?

De Oemrah is het bezoeken van Mekka op een willekeurig moment, dus niet per se in de vastgestelde maanden, en tijdens dit bezoek in de staat van Ihraam een zevenvoudige omgang om de Kaaba maken en verschillende religieuze rituelen volgen. De Hadj wordt in een bepaalde tijd verricht. Deze tijd zijn de maanden Shawwal en Dhul Qa’dah en de eerste tien dagen van de maand Dhul Hidja van de islamitische kalender. In deze maanden kan de Hadj met of zonder Oemrah worden verricht.

7

Wat is een Ihraam?

Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichtten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. De verplichtingen van Hadj en Oemrah worden in deze staat verricht. De intentie om Hadj of Oemrah te verrichten en het uitspreken van de Talbiyah horen bij het aannemen van de Ihraam.