Welkom bij Gül Reizen!

"Erin zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Ibrahim, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden." (Soerah Ali Imran (3), Aya 97)

"De mensen die de Hadj en Oemrah verrichten zijn de gasten van Allah. Als zij iets van Hem vragen komt Hij ze tegemoet. Als zij vragen om vergiffenis vergeeft Hij hen."
İbn Mâce, Menâsik, 5

Meld u aan om op de hoogte gehouden te worden van nieuws en aanbiedingen