Over Oemrah

Algemene Informatie over de Oemrah

Het woord Oemrah betekent bezoeken. Het verrichten van de Oemrah betekent het bezoeken van Mekka buiten de vijf vastgestelde dagen van de Hadj. Hier verricht men in staat van Ihraam de Tawaaf, de Sa’y, en wordt het haar afgeschoren of geknipt.

De Oemrah heeft twee verplichtingen: de Ihraam en de Tawaaf. De Sa’y en het afscheren of knippen van het haar zijn sterk aanbevolen. Volgens de Hanafitische en Malikitische wetsschool is het soenna om minimaal een keer de Oemrah te verrichten. Volgens de Sjafiitische en Hanbalitische wetsschool is het verrichten van de Oemrah verplicht.

Voordat we op weg gaan naar Mekka is het gebruikelijk om familieleden en kennissen te bezoeken om goede wensen en du’a van hen te ontvangen.

Het lichaam wordt goed schoongemaakt, nagels worden geknipt, haren en baard worden goed verzorgd. De ghoesoel (grote wassing) wordt verricht. Mannen gebruiken lekkere geurtjes.

De Oemrah begint net als de Hadj met het aannemen van de staat van Ihraam. De mannen mogen geen genaaide kleding aanhebben en vervangen hun kleding met twee lappen stoffen waar ze zich inwikkelen en dragen schoenen die hun hielen en tenen vrij laten, vrouwen moeten bedekkende kleding aantrekken die hun gezicht vrij laat. Het gebruiken van een horloge, bril, en riem is toegestaan. Ze kleden zich om met de intentie om de Oemrah of Hadj te verrichten. Dit gebeurt voor de Mikaat grenslijn. De Ihraam aannemen is een voorwaarde van de Oemrah, en een aanbeveling voor de Hadj. Degenen die met het vliegtuig direct in Mekka aankomen moeten op het vliegveld of in het vliegtuig de staat van Ihraam aannemen. Degenen die eerst Medina bezoeken moeten ervoor zorgen dat ze staat van Ihraam aannemen op hun verblijfplaats voordat ze richting Mekka gaan. Als het mogelijk is wordt voor de Ihraam de ghoesoel verricht, indien dit niet lukt wordt alleen de woedoe verricht. Dan worden twee rakaat gebeden, bij de eerste rakaat wordt de soera Kafiroen gelezen en bij de tweede rakaat soera Ikhlas. Hierna wordt de intentie om Oemrah te verrichten uitgesproken en de Talbiyah du’a opgezegd.

Degenen die de staat van Ihraam in het vliegtuig aannemen kunnen hun salaat in het vliegtuig verrichten door tijdens de roekoe het hoofd naar voren te buigen en tijdens de soejoed het hoofd iets verder naar voren te buigen.