Over ons

Gül Reizen Hajj en Umrah Organisaties

 

Gül Reizen heeft sinds 1986 ervaring opgebouwd in het organiseren van Hadj en Oemrah reizen en biedt u hiermee de beste service.

U gaat op weg om het huis van Allah, de Kaaba, te bereiken hier de tawaaf te verrichten, uw voorhoofd in de schaduw van de Kaaba de grond te laten raken en met tranen in uw ogen en uw hart vol emoties te genieten van een aanraking met de Zwarte Steen en het verrichten van het gebed en uitspreken van smeekbedes. U wordt een met de stroom van gelovigen die bijeenkomen op de ontstaansplek van de Islam, de geboorteplaats van onze Profeet (s.a.v) en u ervaart hoe het voelt om op dezelfde plaatsten te lopen waar hij (s.a.v) heeft gelopen en waar de eerste moslims hebben gestreden voor hun geloof. Met de bedevaart verlangt u ernaar uw geloof te versterken, uw hart te reinigen en als oprechte gelovigen terug te keren.

Wij als Gül Reizen delen deze verlangens en gevoelens en zetten ons met onze jarenlange ervaring in om de gelovigen die deze wens in vervulling willen laten gaan op de best mogelijke manier te begeleiden.

Gül Reizen is het eerste reisbureau dat onafhankelijk van andere instellingen of organisaties Hadj en Oemrah reizen organiseert.

Moslims uit verschillende landen, die allemaal hun eigen huidskleur, taal, gewoonten en gebruiken, kledingstijl en status hebben komen tijdens de Hadj en Oemrah samen omdat ze één Kiblah hebben en één Oemmah vormen. Gül Reizen zorgt er met behulp van ervaren imams voor dat uw bedevaart vlekkeloos verloopt. Met hun begeleiding zorgen onze imams ervoor dat u uw heilige plicht bewust verricht, en er ondanks de grote verschillen tussen de moslims een sfeer van eenheid en solidariteit wordt gecreëerd, zoals die er de tijd van onze profeet (s.a.v) was tussen de moslims in Mekka en Medina.

Gül Reizen heeft zich bij het organiseren van Hadj en Oemrah reizen spirituele winst tot doel gesteld. Onze onderneming verliest de spirituele verantwoordelijkheid die het organiseren van een bedevaart met zich meeneemt geen moment uit het oog. Hierdoor zijn we tot in de kleinste details betrokken om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen zodat u zich met de wil van Allah zonder problemen volledig kunt richten op het volbrengen van uw spirituele plicht.

Wij zien het als een bindende religieuze verplichting om ons tijdens de reis te houden aan de beloftes die wij maken tijdens de boeking.

Moge de zegeningen en vrede van Allah zijn met de beste onder Zijn gezanten en de laatste van de profeten, Mohammed (s.a.v), en moge Allah ons ondersteunen bij deze heilige plicht.

Met vredige groet...