Over Hadj

Algemene informatie over de Hadj

De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Het is een vorm van aanbidding die een moslim met zijn geld en lichaam uitvoert. Het woord Hadj komt van ‘zich richten naar, een persoon of een plaats vaak bezoeken’. Als islamitische term staat het woord ‘Hadj’ voor het bezoeken van Mekka op een bepaalde tijd, waar volgens bepaalde voorschriften de staat van Ihraam wordt aangenomen, waarna een zevenvoudige omgang om de Kaaba wordt gemaakt en verschillende religieuze rituelen volgen. Degene die deze bedevaart volbrengt wordt ‘hadji’ genoemd.

De Hadj is in het negende jaar van de islamitische kalender verplicht gesteld (fardh). De Hadj is verplicht volgens de Koran en de Soenna, alle moslims ondersteunen deze visie. In de Koran zegt Allah: “... En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” (Soerah Ali Imran (3), Aya 97). Bovendien heeft de Profeet (s.a.v.) gezegd dat de Hadj een van de vijf zuilen van de Islam is, en heeft hij de Hadj zelf ook uitgevoerd en aan zo aan de moslims geleerd wat de rituelen zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden.

De Hadj is een vorm van aanbidding die teruggaat tot de profeet Ibrahim (a.s.) De Koran en Hadith vertellen ons over de Hadj van Ibrahim (a.s) en zijn oproep aan de mensen om de Hadj uit te voeren (Soerah Al-Hadj, Aya 27/28)