Veelgestelde vragen over de Hadj

Veelgestelde vragen over de Hadj

Wat is de Hadj?

Het woord Hadj komt van ‘zich richten naar, een persoon of een plaats vaak bezoeken’. Als islamitische term staat het woord ‘Hadj’ voor de bedevaart naar Mekka in bepaalde maanden, volgens bepaalde voorschriften en de staat van Ihraam aannemen, waarna een zevenvoudige omgang om de Kaaba wordt gemaakt en verschillende religieuze rituelen worden gevolgd. Degene die deze bedevaart volbrengt wordt ‘hadji’ genoemd.

Wat is het verschil tussen Oemrah en Hadj?

De Hadj wordt in een bepaalde tijd verricht. Deze tijd zijn de maanden Shawwal en Dhul Qa’dah en de eerste tien dagen van de maand Dhul Hidja van de islamitische kalender. In deze maanden kan de Hadj met of zonder Oemrah worden verricht. De Oemrah is het bezoeken van Mekka op een willekeurig moment, dus niet per se in de vastgestelde maanden, en tijdens dit bezoek in de staat van Ihraam een zevenvoudige omgang om de Kaaba maken en verschillende religieuze rituelen volgen.

Waarom wordt de Hadj verricht?

De Hadj is een van de vijf zuilen van de islam. Het is een vorm van aanbidding die een moslim met zijn geld en lichaam uitvoert. Alle moslims die het zich financieel kunnen veroorloven zijn verplicht om een keer in hun leven de Hadj te verrichten. Allah zegt in de Koran: “... En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” (Soerah Ali Imran (3), Aya 97). Bovendien heeft de Profeet (s.a.v.) gezegd dat de Hadj een van de vijf zuilen van de Islam is, en heeft hij de Hadj zelf ook uitgevoerd en aan zo aan de moslims geleerd wat de rituelen zijn en hoe deze uitgevoerd moeten worden.

Voor wie is de Hadj een religieuze verplichting?

Het verrichten van de Hadj is een religieuze verplichting voor alle moslims die hier toe in staat zijn, dat wil zeggen de moslims die gezond en rijk genoeg zijn om zo een reis te maken. Zowel mannen als vrouwen die in staat zijn om de Hadj te verrichten zouden dit zo snel mogelijk moeten doen. Het wordt afgeraden om wanneer je in staat bent de Hadj te verrichten dit uit te stellen omdat er een kans bestaat dat de Hadj door verschillende redenen, zoals ziekte of overlijden, niet meer verricht kan worden.

Tijdens welke maanden wordt de Hadj verricht?

De maanden Shawwal en Dhul Qa’dah en de eerste tien dagen van de maand Dhul Hidja van de islamitische kalender zijn de vastgestelde maanden waarin de Hadj kan worden verricht. Dit komt doordat het verplicht is om de staat van Ihraam in deze periode aan te nemen. Als het niet lukt om binnen deze maanden de staat van Ihraam aan te nemen moet men de Hadj met een jaar uitstellen.

Wat zijn de voorwaarden voor het volbrengen van de Hadj?

Degene die de Hadj wil volbrengen moet gezond zijn, niet belemmerd zijn door gevangenschap of een verbod om naar het buitenland te reizen. Degenen die door ziekte of ouderdom niet gezond genoeg zijn om de reis naar de Mekka of de Hadj zelf te verrichten zijn niet verplicht om de Hadj te volbrengen.

Is het mogelijk om het verrichten van de Hadj te vervangen met het geven van Sadaqa (aalmoes)?

Degenen die verplicht zijn om de Hadj te verrichten kunnen deze plicht niet vervangen door het geven van Sadaqa.

Is het juist om de Hadj te verrichten met behulp van een lening?

De Hadj is verplicht voor een moslim die gezond en rijk genoeg is om de Hadj te verrichten. Dit betekent dat degenen die niet genoeg geld hebben voor het verrichten van de Hadj hier niet verplicht toe zijn, daarom is het nemen van een lening voor het verrichten van de Hadj niet nodig. In het geval dat iemand de Hadj toch verricht met behulp van een lening is de Hadj van deze persoon wel geldig en heeft hij of zij de verplichting van de Hadj volbracht. Het wordt daarentegen wel aangeraden aan degenen die zeker weten dat ze de lening zullen kunnen terugbetalen de Hadj zo snel mogelijk te verrichten met behulp van een lening.

Wat is Ihraam?

Een staat waarin het verboden is om bepaalde zaken te verrichtten die op andere tijdstippen wel zijn toegestaan. De verplichtingen van Hadj en Oemrah worden in deze staat verricht.

Is het toegestaan om de offerdieren die tijdens de Hadj geofferd moeten worden buiten de Masjid al Haram te slachten?

Het offer dat tijdes de Hadj en Oemrah in de omgeving van de Kaaba wordt geslacht heet Hady. Degenen die de Hadj en Oemrah combineren zijn verplicht om een Hady in de omgeving van de Kaaba te offeren.

Kunnen vrouwen zonder een Mahram de Hadj verrichten?

Een persoon heeft de plicht om de Hadj te verrichten als deze moslim is, verstandig is, de leeftijd van de puberteit heeft bereikt, vrij en in staat is om de Hadj te verrichten. In staat zijn tot het verrichten van de Hadj betekent dat het financieel haalbaar is en dat het veilig is om de reis te maken. Voor vrouwen is het verplicht dat er een Mahram aanwezig is, dit betekent een familielid dat niet huwbaar voor haar is, of haar echtgenoot. Een vrouw die niet zo iemand in haar omgeving heeft die de Hadj met haar kan verrichten is toegestaan om de Hadj te verrichten in een groep met betrouwbare vrouwen.

Is het mogelijk om de Hadj in de naam van een overledene te verrichten?

Als iemand die verplicht was de Hadj te verrichten overlijd voordat hij of zij de Hadj heeft kunnen verrichten en als wilsbeschikking heeft aangegeven dat iemand de Hadj in zijn/haar plaats moet verrichten is het nodig dat dit wordt uitgevoerd. Als hij/zij dit niet heeft aangegeven in een testament is het toch mogelijk dat iemand in zijn/haar plaats de Hadj verricht.


Er kwam iemand naar de Profeet (s.a.v) en vroeg wat hij moest doen omdat zijn zus de Hadj wilde verrichten maar was overleden voordat zij daar de kans voor had gekregen. De Profeet (s.a.v) vroeg: “Als zij een schuld had zou je die dan betalen?” Waarop de man antwoorde: “Ja, natuurlijk Rasulullah!”. De Profeet (s.a.v.) zei toen: “Betaal dan haar schuld aan Allah, want die schuld is belangrijker.” (Hadith uit: Nasai c.5, 2.147).


Hiernaast is het toegestaan om de Hadj vrijwillig te verrichten in naam van iemand anders.